Ekodendra

Cennik

IHLIČNATÉ STROMY - AKTUÁLNY CENNÍK NA VYŽIADANIE

Slovenský názov Latinský názov Kontajner Veľkosť
Jedľa Abies
Jedľa biela Abies alba ZB 60 - 100
Jedľa srienistá Abies concolor ZB 30 - 40
Jedľa srienistá Abies concolor ZB 40 - 60
Jedľa nordmanova Abies nordmanniana ZB 40 - 70
Jedľa nordmanova Abies nordmanniana ZB 70 - 100
Cypruštek Chamaecyparis
Cypruštek Chamaecyparis ZB 15 - 30
Cypruštek Chamaecyparis Boleward ZB 15 - 20
Cypruštek lawsonov Chamaecyparis lawsoniana "Alumii" K 9 15 - 20
Cypruštek lawsonov Chamaecyparis lawsoniana "Alumii" ZB 20 - 40
Cypruštek lawsonov Chamaecyparis lawsoniana "Elwodii" ZB 25 - 35
Cypruštek lawsonov Chamaecyparis lawsoniana "Elwodii" ZB 30 - 40
Cypruštek zlatý Chamaecyparis lawsoniana "Golden Wonder" ZB 20 - 30
Cypruštek zlatý Chamaecyparis lawsoniana "Golden Wonder" ZB 40 - 60
Cypruštek zlatý Chamaecyparis lawsoniana "Golden Wonder" K 13 40 - 60
Cypruštek hrachonosný Chamaecyparis pisifera ZB 60 - 100
Cypruštek hrachonosný Chamaecyparis pisifera K 30 v 60 cm
Borievka Juniperus
Borievka Juniperus andora compacta K 13 v 40 cm
Borievka Juniperus communis "Depresa Aurea" ZB 20 - 30
Borievka obyčajná Juniperus communis "Hybernica" ZB 20 - 35
Borievka rozprestretá Juniperus horizontalis ZB 15 - 25
Borievka rozprestretá Juniperus horizontalis ZB 20 - 30
Borievka rozprestretá Juniperus horizontalis "Douglasii" K 13 20 - 30
Borievka rozprestretá Juniperus horizontalis "Douglasii" ZB 25 -30
Borievka Juniperus obelisk ZB 80 - 100
Borievka čínska Juniperus pfitzeriana "Aurea" K 13 15 - 25
Borievka čínska Juniperus pfitzeriana "Aurea" ZB 20 - 30
Borievka čínska Juniperus pfitzeriana "Old Gold" K 13 15 - 20
Borievka čínska Juniperus pfitzeriana "Old Gold" ZB 25 - 35
Borievka netatova Juniperus tamariscifolia K 13 20 - 25
Borievka Juniperus virginiana "Skyrocket" k 13 v 15 cm
Borievka Juniperus virginiana "Skyrocket" ZB 40 - 60
Borievka Juniperus virginiana "Skyrocket" ZB 60 - 80
Smrekovec Larix
Smrekovec Larix decidua K 19 80 - 100
Smrekovec Larix decidua K 19 100 - 120
Mikrobiota Microbiota
Mikrobiota krížnolistá Microbiota ZB 15 - 20
Smrek Picea
Smrek /ihlan/ Picea conica ZB X.15
Smrek obyčajný Picea excelsa K 13 20 - 30
Smrek obyčajný Picea excelsa ZB 30 - 40
Smrek obyčajný Picea excelsa ZB 40 - 50
Smrek turbanov Picea nidiformis ZB 15 - 25
Smrek omorikový Picea omorica K 13 v 8 - 10
Smrek omorikový Picea omorica ZB 15 -25
Smrek pichľavý Picea pungens ZB 15 - 25
Smrek pichľavý Picea pungens ZB 30 - 40
Smrek pichľavý Picea pungens ZB 60 - 80
Smrek pichľavý Picea pungens K 30 80 - 100
Smrek pichľavý Picea pungens ZB 80 - 150
Borovica Pinus
Borovica limba Pinus cembra ZB 20 - 30
Borovica limba Pinus cembra K 30 80 - 100
Borovica horská Pinus mugo K 13 v 8 - 10
Borovica horská Pinus mugo K 13 15 - 20
Borovica čierna Pinus nigra K 19 20 - 30
Borovica čierna Pinus nigra ZB 20 - 30
Borovica čierna Pinus nigra ZB 40 - 60
Borovica čierna Pinus nigra K 65 v 120 cm
Borovica lesná Pinus sylvestris ZB 20 - 30
Borovica lesná Pinus sylvestris ZB 60 - 80
Borovica lesná Pinus sylvestris ZB 80 - 100
Tuja Thuja
Tuja západná Thuja occidentalis K 13 25 - 35
Tuja západná Thuja occidentalis ZB 30 - 40
Tuja Thuja occidentalis "Aureospicata" ZB 30 -40
Tuja Thuja occidentalis "Brabant" ZB 40 - 50
Tuja Thuja occidentalis "Brabant" ZB 120 - 140
Tuja Thuja occidentalis "Ericoides" ZB 30 - 40
Tuja Thuja occidentalis "Ericoides" ZB 40 - 60
Tuja Thuja occidentalis "Ericoides" ZB 60 - 100
Tuja západná /guľová/ Thuja occidentalis "Globosa" ZB 20 - 30
Tuja mlyňanská Thuja occidentalis "Malonyana" ZB 40 - 60
Tuja zlatá Thuja occidentalis "Rein Gold" ZB X.15
Tuja zlatá Thuja occidentalis "Rein Gold" ZB 30 - 40
Tuja smaragdová Thuja occidentalis "Smaragd" ZB 60 - 80
Tuja riasnatá Thuja plicata ZB 40 - 60
Tuja riasnatá Thuja plicata ZB 60 - 80
Tuja riasnatá Thuja plicata K 30 v 80 cm
Tuja riasnatá Thuja plicata ZB 80 - 100
Tuja riasnatá Thuja plicata K 65 v 200 cm

Vysvetlivky :
6 - 8 ...... 18 obvod kmeňa v cm meraný vo výške 100 cm nad
koreň. krčkom
20 - 40 .... 200 výška rastliny /priemer/ v cm
K 13 ....... 30 kontajner /priemer/ v cm
ZB zemný bal


na predchádzajúcu stránku na vrch stránky