Ekodendra

Cennik

  • cenník obsahuje všetky položky a rozmery rastlín, ktorými bude škôlka v tejto sezóne disponovať
  • kultiváry z nákupu, prípadne ceny veľkostných skupín neobsiahnuté v cenníku, budeme odvodzovať prepočtom k najbližšej druhovej a veľkostnej triede uvedenej v cenníku
  • požadovaný materiál, ktorý nie je v cenníku uvedený, je možné dodať po dohode na základe záväznej objednávky
  • pri väčšom odbere možnosť poskytnutia zľavy
  • ceny sú uvedené bez DPH
  • pracovná doba v škôlke je : pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.
  • obsluha mimo uvedený čas je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0903 550 535
  • škôlka sa nachádza v nadmorskej výške 465 m.n.m.

Reklama na internete a úprava webu Tomatoes.sk