Ekodendra

O firme

Ekodendra zastáva na slovenskom trhu s okrasnými drevinami významné miesto. Okrasné stromy a kríky pestujeme v okrasných škôlkach vo Varíne na ploche cca 6 ha. Dreviny sú pestované v kontajneroch, čo umožňuje takmer celoročnú výsadbu. O kvalite prác a dodávaných drevín svedčia aj realizované práce a štruktúra odberateľov.

Firma zamestnáva 26 stálych zamestnancov pričom jednotlivé práce riadia odborníci pre jednnotlivé činnosti.

Firma sa rovnako dobre etablovala pri zazeleňovaní diaľnic, ako aj pri výsadbách mestských častí a námestí. Firma ponúka tak predaj okrasných drevín, ako aj kompletnú dodávku výsadby od projektu až po výsadbu. Pre zákazníkov z blízkeho okolia je predaj realizovaný vo vlastnom predajnom mieste vo Varíne.

Reklama na internete a úprava webu Tomatoes.sk